Η Αποστολή Μας

Οι επαγγελματίες, επιχειρηματικοί αναλυτές της SENSAP ισχυρίζονται ότι υπάρχει σε βάθος εμπειρία στη μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε μια μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών τομέων. Οι άνθρωποι της SENSAP αγωνίζονται για αποτελέσματα προς όφελος των πελατών μας. Η ομάδα μηχανικής υψηλής κίνησης της εταιρείας έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εξελιγμένων, J2EE, εταιρικών εφαρμογών λογισμικού που συμμορφώνονται με το πρότυπο SOA, καθώς και τεχνογνωσίας παγκόσμιας κλάσης στην ανάπτυξη σύνθετων AutoID (RFID, Barcode) και SENSOR συστήματα. Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την απόδοση των διαδικασιών και την ευελιξία των λειτουργιών παρέχοντας, διαισθητικό αυτοματισμό, οπτικοποίηση συμβάντων και ικανότητα να ζητήσουμε άμεσες ενέργειες. Οι ιδιοκτήτες επιχειρηματικών διαδικασιών μπορούν, συνεπώς, να εκτελούν με πιο φυσικό τρόπο, βλέποντας τη διαχείριση των λειτουργιών με την προοπτική των χαλαρά δομημένων ροών εργασίας που συμμορφώνονται με ευέλικτους κανόνες και περιορισμούς που μπορούν να προσαρμοστούν στις δυναμικά μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Τα συστήματα BAM της SENSAP αξιοποιούν δεδομένα αυτόματου και φυσικού αισθητήρα για να παρέχουν σε βάθος ορατότητα της πραγματικής απόδοσης της επιχειρησιακής διαδικασίας. Το όραμά μας είναι να παρέχουμε καινοτόμα, εξελιγμένα, αποτελεσματικά και διαισθητικά εργαλεία λογισμικού και επαγγελματικές υπηρεσίες που βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας την καθημερινή επιχειρησιακή επιβάρυνση στην παραγωγική ομαδική εργασία.
 

 

Related Articles

Ιδρύθηκε το 2002, η SENSAP Microsystems SA επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων υψηλής τεχνολογίας για βιομηχανικά συστήματα και διαδικασίες.

Επικοινωνία

  • Σαρανταπόρου 7, Πειραιάς 185 47 Ελλάδα
  • +30 210 481 8419
  • info@sensap.eu