Ευρωπαϊκά Έργα

LEVEL-UP

LEVEL-UP (GA- 869991) είναι ένα τρέχον έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019. Είναι μια ισορροπημένη κοινοπραξία ερευνητικών οργανισμών, βιομηχανικών, ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που αποτελούν μια αλυσίδα εφοδιασμού μεγάλης συνέργειας λόγω της συμπληρωματικής εμπειρογνωμοσύνης. Το έργο LEVEL-UP θα αναπτύξει ένα ολιστικό πλαίσιο λειτουργίας και ανακαίνισης που θα ισχύει τόσο για νέο όσο και για υπάρχοντα κατασκευαστικό εξοπλισμό για την επίτευξη δυναμικής χρήσης και συντήρησης με αναβαθμισμένες δράσεις αποκατάστασης για τη βιωσιμότητα. Ο ρόλος της Sensap επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό αρχιτεκτονικής LEVELUP και ως τεχνολογικός πάροχος στις υποδομές CPSization Gateways, Edge computing και Inspection / Metrology.

IQONIC

IQONIC (GA-820677) :είναι ένα τρέχον έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018. Είναι μια κοινή επιχείρηση από μεγάλους κατασκευαστές οπτικοηλεκτρονικής, παρόχους τεχνολογίας και πανεπιστήμια. Το έργο IQONIC θα αξιοποιήσει την παραγωγική διαδικασία παραγωγής οπτικοηλεκτρονικής αναπτύσσοντας και ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που οδηγούν σε αύξηση των αποδόσεων εισάγοντας οκτώ συνολικές στρατηγικές.Η SENSAP Swiss AG, ως πάροχος τεχνολογίας, θα εργαστεί στο πολυαισθητοποιημένο δίκτυο απόκτησης δεδομένων για την κατασκευή οπτικοηλεκτρικών ανταλλακτικών και για την ενοποίηση λογισμικού - πλατφορμών υλικού και εργαλείων για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των συστημάτων IQONIC.

 

 

PROPHESY

PROPHESY (GA-766994) Πλατφόρμα για ταχεία ανάπτυξη αυτορυθμιζόμενων και βελτιστοποιημένων υπηρεσιών πρόβλεψης συντήρησης. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να παρέχει, να επικυρώνει και να αναπτύσσει μια βιώσιμη διαδρομή για την αγορά μιας νέας πλατφόρμας PdM. Οι κύριες αρμοδιότητες του SENSAP στο έργο είναι η υλοποίηση και ολοκλήρωση της πλατφόρμας PROPHESY-CPS.

FAR-EDGE

www.faredge.eu

To FAR-EDGE (GA-723094) είναι μια κοινή προσπάθεια παγκόσμιων ηγετών στον τομέα της κατασκευής, της βιομηχανικής αυτοματοποίησης και των μελλοντικών τεχνολογιών διαδικτύου προς διευκόλυνση της χαριτωμένης και ευρύτερης υιοθέτησης των εικονικοποιημένων εργοστασιακών λύσεων αυτοματισμού από κατασκευαστές στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ο ρόλος της SENSAP στο FAR-EDGE επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της άκρης υπολογιστικής αρχιτεκτονικής του έργου, με έμφαση στην εικονικοποίηση λογισμικού αυτοματισμού

Ιδρύθηκε το 2002, η SENSAP Microsystems SA επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων υψηλής τεχνολογίας για βιομηχανικά συστήματα και διαδικασίες.

Επικοινωνία

  • Σαρανταπόρου 7, Πειραιάς 185 47 Ελλάδα
  • +30 210 481 8419
  • info@sensap.eu